حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی گمشده

ده روز پیش

تلفن:09355078169

ایمیل: afsaneh_Mahdipoor@yahoo.com

محل:مازندران-نور

نوع:یابنده

سلام من عروسم رو در شهرستان نور جنگل چمستان بعد از سد الیملات جاده خاکی بعد از رودخانه گم کردم هر کس پیدا کرد تماس بگیره ی میلیون مژدگانی دریافت میکنه یا حق