حیوانات >> پرندگان >> طوطی

فولادشهر

سیزده روز پیش

تلفن:09138055675

ایمیل: aliakbarkarimi47@yahoo.com

محل:اصفهان-لنجان

نوع:جوینده

باسلام به استحضار می رساند یک عدد طوطی در محدوده هویزه فولادشهر گمشده است از یابنده تقاضامندیم با شماره فوق تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید. با تشکر