حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی دو ماهه

تلفن:09121335032

ایمیل: Ranakhyrbin@ewmail.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

عروس هلندی گمشده خاکستری و سفیدچند پر کوچک زرد نوک کرم پای قهوه ای تیره رنگ لپ نارنجی تاج کوتاه به نام برنی خواهشمندم در سورت پیدا کردن تماس بگیرید با مژدگانی