حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی خاکستری

تلفن:09122385456

ایمیل: h-mtehrani@yahoo.com

محل:تهران-شميرانات

نوع:جوینده

عروس هلندی خاکستری گمشده از یابنده تقاضا میشود خواهشا تماس بگیرد و مارا از نگرانی بیروون اورد و مژدگانی قابل توجهی هدیه بگیرد.این بچه عضوی از خانواده ما هست لطفا اگر خبر دارید اطلاع بدهید