حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

مژدگانی یک میلیون تومان

تلفن:09122496037

ایمیل: alikhanloo2008@yahoo.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

کاسکویی سخنگو گم شده که کلمات عسل علی سلام بوس بده دست بده را به چند لحن میگوید لطفا کمک کنید برای پیدا کردنش