حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

کاسکوامامت وجلال احمد

تلفن:09151342587

ایمیل: amirrajabzadeh201@gmail.com

محل:خراسان رضوي-مشهد

نوع:یابنده

سلام عزیزان یه کاسکودم قرمزبه اسم شاسکول ۳روزشده ازدستم پروازکرد.ازامامت ۴۲وسمت جلال احمدفک کنم رفت به خداوندی خدا بچه ۴سالم داره ازدستم میره به زورقرص ۱ساعتی میخوابونمش اگه کسی پیداش کنه التماسش میکنم به هرچی می پرستین هرچی قیمت کنندش به جان بچم نقدمیدم تمنامیکنم کسی پیداش کرد باخبردادن به ما جان یه پسربچه۴ساله رو میخره ممنون این شماره هم هست۰۹۱۵۱۳۴۲۱۰۰