حیوانات >> پرندگان >> کبوتر

کبوتر سفید

تلفن:09303413763

ایمیل: amirizadi68@gmail.com

محل:تهران-رباط كريم

نوع:یابنده

کبوتر سفید بزرگ دارای یک حلقه دور پا با شماره 18