حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی ملنگو نر گمشده

تلفن:09138206010

ایمیل: rezamojoodi1@gmail.com

محل:اصفهان-اصفهان

نوع:جوینده

طوطی ملنگو نر حوالی رهنان گمشده از یابنده تقاضا میشود با شماره من تماس بگیرد و مزدگانی دریافت کند