حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی ملنگوی نر آبی

تلفن:09399277752

ایمیل: 4mostafaei@gmail.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

طوطی ملنگوی نر آبی رنگ که از دو تا پا بدون پنجه است از جوجه گی پا نداشت بزرگش کردیم ، در صورتی که پیداش کنید به یابنده مبلغ دو میلیون تومان مژدگانی میدهم. از نظر معنوی برایم با ارزش است یادگار پدر خدا بیامرزم است. با سپاس فراوان