حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

کاسکو سیاه

تلفن:09372202741

ایمیل: M.Shams@AOL.com

محل:مازندران-نوشهر

نوع:جوینده

مثل غریقی که به خرده‌چوب‌های روی آب چنگ میزنه...