وسایل شخصی >> متفرقه

کالسکه چیکو مدل براوو

تلفن:09125708258

ایمیل: srshahrestani@yahoo.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

کالسکه را شب کنار پارک ساحلی دارآباد گم کردیم:( مژدگانی به یابنده اهدا میشود