حیوانات >> حیوانات >> سگ

سگهای گمشده

تلفن:09387271150

ایمیل: mahtablw22@gmil.com

محل:فارس-شيراز

نوع:جوینده

باسلام .من 8عدد سگ داشتم که ازانها 7عدددختر و2پسرکه به علت نداشتن مکانی برای نگه داری مجبور به پانسیون انها دردرمانگاه فروردین حیوانات خانگی شیرازشدم .که آنهابه علت لازم داشتن پانسیون انهارااهداکردند من به انهاشدیدا وابسته ام خواهش میکنم دل یک مادر راشادکنید ارزش انها به اندازه جون منه التماستون میکنم به پاتون می افتم جگرم داره میسوزه انهاراازکودکی بزرگ کردم دنیاارزش اینو نداره خواهش میکنم فکر کنید عزیز خودتون گم شده قلب من نداشت انتظار این دردرا .به من رحم کنید دلتنگشونم خواهش میکنم دل یک مادر شادکنید خدادلتون راشادکنه من راناامید نکنید ای کسیکه بچه های من پیش شماست خواهش میکنم هرچی بخواهید بهتون میدهم خداالاهی اشکی ازچشمتون نیاد همیشه سالم باشید.