حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

کاسکو

تلفن:09194626175

ایمیل: elhamsamavati1@gmailm.com

محل:البرز-كرج

نوع:جوینده

کاسکومون در روز ۱۵ خرداد از پنجره فرار کرده از یابنده خواهش میکنم اگه در فردیس کرج کاسکو پیدا کردید با این شماره تماس بگیرید دخترم خیلی بی تابی میکنه ممنون