حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی ملنگو گمشده

تلفن:05136097336

ایمیل: simash.1997@gmail.com

محل:خراسان رضوي-مشهد

نوع:یابنده

سلام امروز صبح در تاریخ 29اردیبهشت. طوطی من از پنجره خونه بیرون رفت.منزل من در مشهد در محدوده ازادشهر-امامت هست.از کسی که طوطی رو پیدا کرده خواهش میکنم بهمون تحویلش بده و مژدگانی دریافت کنه.طوطی برای خواهرم بوده و از صبح داره گریه میکنه.