حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی ملنگو گمشده درساوه

تلفن:09122561421

ایمیل: leilaentezar@gmail.com

محل:مركزي-ساوه

نوع:جوینده

این طوطی از شهریور در ساوه گمشده.به یابنده مژدگانی داده میشود