حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

گم شدن کاسکو

تلفن:09126467242

ایمیل: eamaeilimohamadreza@yahoo.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

یکعدد کاسکو خاکستری با دم قرمز به نام قندی در منطقه الهیه خیابان لطیفی در تاریخ 97/05/26 گم شده است . کلماتی که بیشتر ادا میکند قندی . سلام . دست بده . بوس بده . مینو . شهرام . بهناز و ...از یابنده تقاضا میشود با شماره 09126467242 تماس گرفته و مژدگانی دریافت کند