وسایل شخصی >> متفرقه

کالسکه گم شده

تلفن:09125708258

ایمیل: fazele.a@gmail.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

یک عدد کالسکه در تاریخ دوشنبه ۱۲شهریور در محدوده خیابان هاشمی پارک دارآباد گم شده است. به یابنده مژدگانی داده می شود