حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی (طوطی) گمشده

بیست روز پیش

تلفن:09338597435

ایمیل: erfantxx@gmail.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

این پرنده در محله ی تهران نو ، بیهقی گمشده در صورت پیدا شدن لطفا تماس بگیرید با مژدگانی ۲۰۰ تومان ممنون