حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی ملنگوی نر گمشده

تلفن:09123365395

ایمیل: Www.Adibtoossi@yahoo.com

محل:مازندران-نوشهر

نوع:جوینده

طوطی ملنگوی نر گمشده .ط وطی پر های خود را کنده و به تحویل دهنده مژدگانی داده می شود