حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی خاکستری

تلفن:44736658

ایمیل: mahdis.a.yazdani@gmail.com

محل:تهران-تهران

نوع:جوینده

به یابنده مژدگانی تعلق می گیرد،خواهش می کنم در صورت مشاهده تماس بگیرید،این پرنده جزء خانواده ی ماست نه فقط یه پرنده...