حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

5 ملیون مژدگانی

تلفن:09301879373

ایمیل: miss2014ghasemi@gmail.com

محل:خراسان رضوي-مشهد

نوع:جوینده

مشهد-حوالی دانشجو و قاسم آباد از یابنده تقاضا میشود تماس بگیرد و پنج ملیون هدیه بگیرد