حیوانات >> حیوانات >> گربه

گربه گمشده

تلفن:09126064523

ایمیل: ashidas2004@yahoo.com

محل:تهران-تهران

نوع:یابنده

گمشده حوالی دریاچه شهدای خلیج فارس.ماده و یک سال و نیمه.خواهش میکنم اگر کسی پیدا کرد اطلاع داده و مژدگانی دریافت کند.