حیوانات >> حیوانات >> سگ

سگ ژرمن سفید

تلفن:09361941313

ایمیل: cc8083211@gmail.com

محل:گلستان-گنبد كاووس

نوع:جوینده

ژرمن سفید چند ماهه گم شده هر کی تحویل بده مژدگانی خوبی میدم