حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی گمشده

تلفن:09122561421

ایمیل: leilaentezar@gmail.com

محل:مركزي-ساوه

نوع:جوینده

این طوطی از شهریور گم شده به یابنده مژدگانی داده میشود