حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندي گم شده

تلفن:09158109552

ایمیل: niloofaretesam@gmail.com

محل:خراسان جنوبي-بيرجند

نوع:جوینده

سلام عروس هلنديم كه دو سالشه و از جوجگي خودم بزرگش كردم امروز گم شده لطفا اگه پيدا كردينش بهمون خبر بدين از نگراني در بيايم چون خيلي بهمون وابسته است و دق ميشه و تصلا به قفس عادت نداره چون كلا ازاد بوده خواهش ميكنم اگه پيداش كردين بهمون اطلاع بدين نشوني هم داره ويط سرش كچله و يه زخم كوچيك داره😥😥😥