حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی گمشده

تلفن:09155077737

ایمیل: milad.jalilian94@gmail.com

محل:خراسان رضوي-مشهد

نوع:جوینده

«این پرنده از زمان تولد در کنار خانواده بزرگ شده و در صورت دوری از افسردگی میمیرد» از یابنده محترم تقاضا می شود با شماره زیر تماس بگیرد و مژدگانی دریافت کند. 09155077737 - 09151195360