حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

گمشده

تلفن:09128357650

ایمیل: Cad2774@apple10.com

محل:تهران-فيروز كوه

نوع:جوینده

عروس هلندي يكساله نر بال سمت چپ يه خال قرمز كوچولو دار دم سمت چپ كاملا چيدس خواهشاهر كسي پيداكرده اطلاع بده مژدگاني بيشترازقيمت خودش تعلق ميگيره حوالي خيابان شهيدنعيمي قلعه مرغي گمشده97/6/8