حیوانات >> پرندگان >> طوطی

طوطی نر ملنگو مژدگانی

تلفن:09123365395

ایمیل: www.Adibtoossi@yahoo.com

محل:مازندران-نوشهر

نوع:جوینده

طوطی نر است و پر های خود را کنده و دم بلندی دارد لطفا اگر پیدایش کردید تماس بگیرید