حیوانات >> پرندگان >> کاسکو

کاسکو دم قرمز گم شده

تلفن:09151342587

ایمیل: amirrajabzadeh201@gmail.com

محل:خراسان رضوي-مشهد

نوع:جوینده

سلام عزیزان ۴روزپیش کاسکوازپنجره فرارکرده خونه آزادشهره امامت۴۲ وپسر۴سالم داره نابودمیشه ازساعت۶صبح میره پشت بوم تاشب گریه میکنه واسم طوطیش که شاسکول بود میگه اگه کسی پیداکرد تمنامیکنم التمماس میکنم خبری بده وبه امام رضا قسم هرچی قیمت پرنده باشه نقدا تقدیم میکنم دست بوسم