حیوانات >> پرندگان >> عروس هلندی

عروس هلندی نر رینو

تلفن:09351205248

ایمیل: mona.keramati.aly@gmail.com

محل:البرز-كرج

نوع:جوینده

دو ماهه که گم شده در حوالی مهرویلا رودکی غربی چند نوع سوت بلد میگه بیا. وی وی بوس بده بابا